English | دری | پشتؤ
 
Quick News :
. . .
دفتر بازرس ویژه امریکا در افغانستان: در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان؛ ناکام شدیم!

افغانستان پس از سیزده سال و هزینۀ هفت و نیم میلیارد دالر،هنوز هم صدر نشین کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان است.

بر مبنی تازه ترین گزارش دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان"سیگار"، مصرف هفت میلیارد و ششصد میلیون دالر برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، نه تنها در کشت و تولید آن کاهشی نیاورده است که به صورت شگفت انگیزی افزایش نیز یافته است.

این دفتر با استناد به گزارشی که بخش مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل نبشته می افزاید که در سال 2013 میلادی، 209 هزار هکتار زمین زیر کشت مواد مخدر بود که در مقایسه با سال 2007 که 193 هزار هکتار زمین بوده به مراتب بیشتر می باشد.

این نهاد منتقد و تحقیقاتی امریکایی در همین حال هشدار می دهد که افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان، سبب گسترش فساد در ادارات دولتی، تقویت شبکه های هراس افگنی گردیده و زمینه را برای فراهم سازی منابع مالی به مخالفان مسلح دولت افغانستان فراهم ساخته است.

دفتر بازرس ویژه امریکا در ادامه می نویسد که ایالات متحدۀ امریکا در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، هفت میلیارد و ششصد میلیون دالر در این کشور و در بخش های تقویت ظرفیت نهاد های دولتی برای مبارزه با مواد مخدر، هزینه عملیاتی نیروهای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، فراهم سازی معیشت بدیل برای کشاورزان افغان، پرداخت های مالی به نهاد های دولتی به خاطر عملی ساختن قانون مبارزه با مواد مخدر و دیگر موارد، هزینه کرده است.

گزارش دفتر بازرس ویژه امریکا در افغانستان، سپس به حساس ترین نقطه رسیده اعلام می کند که ارزش مواد مخدر در سال 2013 میلادی بالغ بر سه میلیارد دالر می شود که در مقایسه با سال 2012 که دو میلیارد دالر بود، افزایش پنجاه درصدی را نشان می دهد که به شدت نگران کننده است و تمام تلاش های جامعه جهانی در جریان سیزده سال گذشته برای مبارزه در برابر مواد مخدر را به چالش کشیده است.

درهمین حال مقام ها در وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند که این مبلغ هنگفت توسط خود امریکا و بیشتر در بخش های اداری و حقوق کارمندان آن به مصرف رسیده و فقط یکصد و پنجاه میلیون دالر توسط دولت افغانستان به مصرف رسیده است.

با اینهمه ، بزرگترین عامل در ناکامی برای متوقف ساختن کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در نبود راهکار مشخص، ایجاد اداره های موازی، نبود اراده و تصمیم قاطع برای مبارزه با آن، دست داشتن شماری از مقام های بلند پایه دولتی در قاچاق مواد مخدر و ضعف مدیریت دولت افغانستان در ایجاد هماهنگی میان نهاد های مرتبط و استفاده مناسب از کمک های جامعه جهانی، پنداشته می شود.

اکنون که چشم مردم به دولت وحدت ملی افغانستان دوخته شده، امیدواری ها برای ایجاد راهکاری درست و عزمی راسخ برای مبارزه با کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر بیشتر شده و هر چه زودتر این لکۀ سیاه از جبین سفید افغانستان پاک گردد و به جایگاهی قرار گیرد که شایسته اش است.

شنبه 3 عقرب 1393

TODAY'S WORD
Monitors Worry About Runoff Fraud
 

A number of Afghan election monitoring groups have warned that the runoff round of this year's presidential race could face increased fraud on the part of candidates so long as the Independent Election Commission (IEC) and the Electoral Complaints Commission (ECC) have staff members supporting one or the other candidate and engaging in fraud themselves. more......

DIALOGUE
Regional Experts Develop Common Vision for Future Afghanistan
Around 60 regional multidisciplinary and leading experts and specialists from Afghanistan, Pakistan, Iran, the Central Asian Republics, China, India, Russia and Turkey presented a common view on the future of Afghanistan in Kabul through the launch of the “Joint Declaration on Regional Peace and Stability.”click here..
Archive
Articles

Meeting a Young Dr. Abdullah

 
It had been a long journey into the Hindu Kush mountains, starting in the Northwest of Pakistan in the summer of 1987. We began by secretly crossing the border into Afghanistan, trekking through Nuristan and finally making it over half a dozen 10,000-foot mountains to the Panjshir Valley. There, I   more......
 


Abdullah Abdullah Moves Toward Center of Afghan Power

 

KABUL, Afghanistan — AFTER decades roaming the margins of power — as a close aide to the revered resistance leader Ahmed Shah Massoud, as a foreign minister and later as Afghanistan’s perennial opposition leader — Abdullah Abdullah may finally be arriving at the center of it all.Since his electoral loss to President Hamid Karzai in 2009, Mr. Abdullah, who is of mixed Pashtun and Tajik ethnicity, has widened his political base, having used persuasion and energy to forge alliances built  more......

Archive
Biography
Dr. Abdullah Abdullah: In His Own Words
 
I was born about fifty years ago in this house (pointing to his father’s house located in Kart-e-Parwan, Kabul). My father Ghulam Muhayuddin was from Kandahar province and my mother was from Panjshir. Before moving to Kart-e-Parwan my parents lived in the De Afghanan area of Kabul more......
Archive
VIDEO GALLERY

The Afghan Election  The Man Who Could Upset Karzai

In Afghanistan's presidential race, the top challenger to President Karzai is former Foreign Minister Abdullah Abdullah

View all Videos