English | دری | پشتؤ
 
Quick News :
. . .
با شعار، شکم ملت سیر نمی شود!!

با شعار،  شکم ملت سیر نمی شود!!

 

     چیدمان انتخابات 93 چنان طرح ریزی شده بود که در یک صف تنها آقای داکتر عبدالله عبدالله و همراهانشان  قرار گرفته بود و در صف مقابل گروهی دیگری از کاندیدان ریاست جمهوری که با هدایت آقای کرزی در حرکت بودند. اما برنامه طوری بود که تا آخرین لحظات این امر بر همگان مشتبه بود که کاندید اصلی مورد نظر آقای کرزی کیست؟ سناریویی که تهیه شده بود شرایط را به نفع شخص مورد تایید آقای کرزی به پایان می رساند. به این امید که تا سالیان بعد هم ایشان دستی بر قدرت داشته باشند! تعدیل و تصویب قانون انتخابات در آخرین روزهای مانده به انتخابات ، جابجایی ها در کمسیون های انتخاباتی، تبلیغات سازماندهی شده که به هدف مرعوب کردن جانب مقابل و ذهنیت دادن عوام صورت می گرفت سعی بر این داشت تا اوضاع را بسیار طبیعی جلوه بدهد، اما از شانس بد و کم اقبالی بود یا از غفلت دست اندر کاران!  مهندسی دسیسه، ترفند ها و  تقلبات که در خفا و آشکار طرح ریزی شده بودند تا روند انتخابات را مانند دوره ی قبل ( 1388 )  به نفع گروه خاصی هدایت نماید آن چنانی که باز هم آب از آب تکان نخواهد خورد، نتیجه ی مطلوب را برای آن ها در پی نداشت! سر نخ همه ی این برنامه های مهندسی شده که هدف آن همچنان فریب اذهان مردم بود به نشانی مشخص و واحدی می رسید! آشکار شدن توطئه ، انتشار اسناد و  مدارک تاثیر قابل ملاحظه ای به عقب نشینی مهندسین توطئه نداشت. طعم گوارای قدرت باعث تحریک اشتهای بیشتر آن هایی می شد که سیزده سال بر اریکه ی فرمان روایی جا خوش کرده بودند و ته نشین شدن این لذت در ذهن شان آن ها را وامی داشت تا به هر شیوه ی ممکن همچنان قدرت را در انحصار خود  داشته و  از این میراث باد آورده محافظت نمایند. آنهایی که خود را  مستحق در قدرت ماندن می دانستند دست در دست کسانی گذاشتند که خود را تئوری پرداز و راه گشایی می پنداشتند که ظاهرا اهداف عمیق تر را در سر می پروراندند. حرکت های نا پخته ی کسانی که فکری به جز از انحصار قدرت نداشتند جامعه را به سوی لبه پرتگاه نزدیک می ساخت و طبل های تعصبات، عقده ها  و کینه های دیرینه را به صدا در می آورد. سماجت و اصرار انحصار طلبان قدرت که خود را ذی حق تر از هر وقت دیگر در باقی ماندن شان در قدرت می دانستند از یک سو و تئوری های مسموم مرتبط به گذشته ی مکدر پرورش یافته در ذهن شان راه را به سوی پیروزی کاذب  باز می کرد ، چنان در خیال و خواب ها تمرین و تکرار شده بود که برای  قبولاندن آن پای خارجیان را به میدان کشاند.

بعد  از توافق و تفاهمی که بعد از روزهای نفس گیر و خسته کننده ی اعلام نتایج انتخابات کذایی به میان آمد باز هم بوی توطئه همچنان فضا را مسموم ساخت و تنفس را  دشوار! ملتی که برای به دست آوردن یک وعده غذای شب دچار مشکل است از یک سو-   از سوی دیگر دستان آلوده و  کثیف کسانی که به نام دین خدا گلوی آن ها را می فشارد و خون شان را می ریزاند، جری تر و گستاخانه تر از فضای موجود نفع خود را مغتنم شمرده و بر خشم، نفرت و انزجارشان افزودند و خون بی گناهان زیادتری را به زمین ریختند ، جان های بی شماری را گرفتند و خانواده های دیگری را در غم نشاندند، با آن هم سه ماه در گروگان رییس جمهور ماندند تا وی تکه های باقی مانده از پازل شخص سلف خود را برگزیده و جابجا نماید! آن چه بر ملت گرسنه و درمانده ی ما گذشت و می گذرد تنها آن هایی آن را لمس می کنند که در میان ملت هستند نه کسانی که از پشت شیشه های مکدر زره دار و یا  از آن سوی بتون های حصار شده برای سیر شدن شکم کودکان پا برهنه این ملت شعار می دهند!

اما بعد!

بعد از آن همه خط و نشان هایی که پارلمان برای آقای رییس جمهور می کشید و داد و هواری که سر می داد ، بلاخره جناب محمد اشرف غنی با اعضای کابینه اش راهی خانه ملت شد. با وجود احترامی که به تک تک آقایان و خانم های کاندید وزیر باید داشته باشم ، نه آن چیزی بود که ایشان سه ماه ملت را سرگردان کرده بودند. معیارهایی که آقای رییس جمهور برای انتخاب وزرا در نظر داشت و فضایی که ترسیم کرده بود چنان تصور می شد که افغانستان طی شش ماه اول سال آینده بکلی دگرگون خواهد شد با توجه به سخنرانی هایی که ایشان در این مدت داشته اند! اما همه ی ما دیدم که انتخاب ایشان با انتخاب رییس جمهور سلف وجه افتراق چندانی نداشت! البته این موضوع را هم باید یاد آور شد که ما به این اصل اطمینان و ایمان داریم که تنها خود افغان ها می توانند و باید وطن خود را آباد کنند، همان هایی که از آب و هوای این وطن نضج گرفته  و خون ناف شان در این خاک ریخته است هر چند که ممکن از بد روزگار ناگذیر چند صباحی را دور از خانه سپری کرده باشند!! چه فرق می کند که به کدام زبان تکلم می کنند و یا از کدام تیره و نژاد هستند؟؟ آقای رییس جمهور سال هایی از عمر خود را در مرکز دموکراسی جهان سپری کرده است و کسی که شریک زندگی وی است و با ایشان در زیر یک سقف نفس می کشد در دامن دموکراسی بزرگ شده است ، سرزمینی که یک رنگین پوست بر آن حکم می راند! با تغییری که ایشان در شهرت خود در ابتدای زمامداری شان بوجود آوردند چنان وانمود کردند که آقای رییس جمهور تنها به قوم احمد زی تعلق نداشته بلکه متعلق به افغانستان و همه ی مردم آن است. اما زمانی که در پارلمان کاندیدانی که از لحاظ قومیتی به گروه های به اصطلاح اقلیت وابسته هستند، نمی توانند حائز پست وزارت شوند شک و تردید هایی را در اذهان خلق می کند که آیا می توان به شعار های آقای رییس جمهور اعتماد کرد؟ یا این است که تا هنوز همان سیاست آقای کرزی در حال چلند است و تنها بازیگران جای های شان تغییر کرده است؟ به یاد مان هست که این بازی یک بار دیگر در زمان حکومت آقای کرزی تکرار شده بود! و شاید هم مشکل در اردوگاه بازندگان است که تا هنوز مهارت لازم را در بازی های سیاسی افغانستان کسب نکرده اند؟!!  

 

عباس کوثری

 

 

TODAY'S WORD
Monitors Worry About Runoff Fraud
 

A number of Afghan election monitoring groups have warned that the runoff round of this year's presidential race could face increased fraud on the part of candidates so long as the Independent Election Commission (IEC) and the Electoral Complaints Commission (ECC) have staff members supporting one or the other candidate and engaging in fraud themselves. more......

DIALOGUE
Regional Experts Develop Common Vision for Future Afghanistan
Around 60 regional multidisciplinary and leading experts and specialists from Afghanistan, Pakistan, Iran, the Central Asian Republics, China, India, Russia and Turkey presented a common view on the future of Afghanistan in Kabul through the launch of the “Joint Declaration on Regional Peace and Stability.”click here..
Archive
Articles

Meeting a Young Dr. Abdullah

 
It had been a long journey into the Hindu Kush mountains, starting in the Northwest of Pakistan in the summer of 1987. We began by secretly crossing the border into Afghanistan, trekking through Nuristan and finally making it over half a dozen 10,000-foot mountains to the Panjshir Valley. There, I   more......
 


Abdullah Abdullah Moves Toward Center of Afghan Power

 

KABUL, Afghanistan — AFTER decades roaming the margins of power — as a close aide to the revered resistance leader Ahmed Shah Massoud, as a foreign minister and later as Afghanistan’s perennial opposition leader — Abdullah Abdullah may finally be arriving at the center of it all.Since his electoral loss to President Hamid Karzai in 2009, Mr. Abdullah, who is of mixed Pashtun and Tajik ethnicity, has widened his political base, having used persuasion and energy to forge alliances built  more......

Archive
Biography
Dr. Abdullah Abdullah: In His Own Words
 
I was born about fifty years ago in this house (pointing to his father’s house located in Kart-e-Parwan, Kabul). My father Ghulam Muhayuddin was from Kandahar province and my mother was from Panjshir. Before moving to Kart-e-Parwan my parents lived in the De Afghanan area of Kabul more......
Archive
VIDEO GALLERY

The Afghan Election  The Man Who Could Upset Karzai

In Afghanistan's presidential race, the top challenger to President Karzai is former Foreign Minister Abdullah Abdullah

View all Videos